10. ຫົງເຫີນ ຂຸນພິທັກ [ສືບຮອຍຕາ..] [ເບື້ອງຫລັງຮອຍຍິ້ມ]