34. ປະສົບພອນ ມັງຄະລະ [ຮັກບໍ່ລືມເລືອນ] [ຄິດຮອດບ້ານເກີດ]