11. ພອ. ເນືອງພິລັກ ໂຊຕິທອນ [ຄົນສີພັນດອນ] [ໄລ່ຈັບຜີ..]