7. ອິນແປງ ສຸວັນນະສານ [ມຸມໜຶ່ງ..] [ຮັກເອີຍ] [ນ້ຳຕົກ..]